TMIT Informatika
önállólabor


Témák az Intraweben

Villamos szakiránylabor hirdetmények
(kivéve az M.Sc-s tárgyakat)

 

Tájékoztató a Műszaki Informatika Szak
MSc Diplomatervezés I. tantárgy (VITMA905 és VITMA911)
2009/10. tanév tavaszi félévének lezárásáról a BME TMIT-en

Tartalomjegyzék:
I. Bevezető
II. Írásbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma
III. Szóbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma
                  Szóbeli beszámolók időpontjai
IV. Osztályozási algoritmus és a jegybeírás módja
Függelék: Konzulens által visszaküldendő űrlap

I. Bevezető

Gyakorlati jegyet az a hallgató kap, aki:

A következőkben az írásbeli és szóbeli beszámolóval kapcsolatos tudnivalókat foglalom össze.

II. Az írásbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma

Az írásbeli beszámoló célja a félévi munka dokumentálása, valamint a mérnöki dokumentumok elkészítésének gyakorlása és felkészülés a diplomaterv elkészítéséhez. Ezek alapján a két alapvető követelmény a következő:


Terjedelem, külalak:

Az írásbeli beszámoló kötött formátumú: (legalább) négy részből áll:

 1. Személyi adatok (név, e-mail cím, konzulens(ek) neve(i), email-címe(i), feladat címe, feladat leírása).
 2. Elméleti bevezető, a feladat környezetének ismertetése, a munka előzményei és kiindulási állapota.
 3. Az elvégzett munka és az eredmények ismertetése, a munka végállapotának ismertetése.
 4. A tanulmányozott irodalom és a csatlakozó dokumentációk felsorolása.

A beszámoló magyar vagy angol nyelven adható be, elvárt formátumára, vázlatos felépítésére értelemszerűen aktualizálandó minták találhatók az inflab.tmit.bme.hu szerveren: Word vagy LaTeX. (A Word használata egyáltalán nem kötelező, sőt…) A beszámoló terjedelme (ábrákkal és függelékekkel együtt) a Word mintában megadott beállításokkal (12pt betűméret, 16cm sorszélesség, 38 sor/oldal) min. 10, maximum 12 oldal lehet. A fenti formai követelményeknek meg nem felelő dolgozatok szerzői szóbeli beszámolót nem tehetnek, így gyakorlati jegyet sem kaphatnak! Az írásbeli beszámolót NEM lehet kiváltani máshova készített "tudományos cikk" változtatás nélküli beadásával, mivel az írásbeli beszámoló célja nem (elsősorban) tudományos publikáció, hanem project-report, munkaelszámolás. Többszerzős tudományos cikkből különösen nem állapítható meg a hallgató saját, egyéni munkája! Az ilyen jellegű cikk kizárólag a beszámoló függelékeként fogadható el, amennyiben az kizárólag a hallgató saját munkája (egyszerzős cikk). Ez utóbbi esetben az előírt beszámoló template-ből legalább a címlap (adatok), valamint a min. 1 oldalas 2. fejezetet továbbra is külön el kell készíteni (a félév során elvégzett munka és annak kezdő- és végállapotának tételes felsorolása), a cikket ekkor függelékként elektronikusan be kell szerkeszteni. A végeredmény nem haladhatja meg az előirt terjedelmet!

A beszámolót tartalmazó fájl formátuma lehet Word (DOC vagy RTF), vagy PDF, kivételes esetben (LaTeX felhasználókra gondolva) ADSC (Adobe Document Structuring Convention) konvenció szerinti PostScript formátumban lehet elkészíteni! Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a legtöbb Windows-os PostScript driver alapbeállítasban NEM ADSC konform, azt külön be kell állítani ("optimize for portability")!

Az írásbeli beadásának algoritmusa:
 1. Az írásbeli beszámolót ebben a formátumban, először a konzulens által meghatározott módon (kinyomtatva vagy elektronikus formában) a konzulensnek kell benyújtani, célszerűen a 12-13. tanítási hét folyamán.
 2. Ezután a konzulens engedélyezi a beadást a tárgyfelelősnek a jelen hirdetmény végén található űrlap hiánytalan kitöltésével és a tárgyfelelősnek e-mailben történő elküldésével (2 db. Osztályzat és 5 db. Igen/Nem válasz): vamos@tmit.bme.hu
 3. Az írásbeli beszámolót anonymous ftp-vel kell feltölteni az: ftp://inflab@inflab.tmit.bme.hu/2010-tavasz/irasbelik/MSc_VITMM905_911 URL-en található könyvtárba. A használandó jelszó '08inflab'. (A user név 'inflab'.) Az elnevezési konvenció: <vezeteknev_keresztnev>.doc , (vagy <vezeteknev_keresztnev>.rtf, vagy <vezeteknev_keresztnev>.ps, stb). A fájlnevekben ékezetes betűket NE használjatok!  (Pl. Fülig Jimmy beszámolója a fulig_jimmy.doc fájl.)  A feltöltött fájlok biztonsági okokból csak listázhatók, nem törölhetök, nem módosíthatók, nem olvashatók (plágium elkerülése miatt). Ezért ha valamit elrontottatok, vagy névegyezés esetén a <vezeteknev_keresztnev>-2.doc,<vezeteknev_keresztnev>-3.doc, stb. a használandó konvenció! Technikai gondok esetén először tessék még egyszer elolvasni a fenti útmutatót, végszükség esetén pedig a tárgyfelelős tud segítséget nyújtani.

Határidő: Az írásbeli beszámolót legkésőbb a szóbeli beszámolót megelőző oktatási hét végéig, az az május 7-ig kell beadni. Ha az említett hirdetményekben megfogalmazott követelményeknek részben nem felel meg, akkor a tárgyfelelős azt kiegészítésre — e-mail útján — visszaadja és a szóbelit mindaddig nem engedélyezi, amíg az írásbeli beszámoló az alapvető követelményeknek meg nem felel. Hasonlóképp kizáró ok a konzulens beadást engedélyező és az írásbelit osztályozó e-mailjének határidőre történő be nem érkezése. Ha ez a szorgalmi időszak végéig elhúzódik, akkor a hallgató a tárgyból gyakorlati jegyet csak i.v. jelleggel kaphat! Ilyen fajta beszámoló csak kivételes esetben lehetséges, időpontja a vizsga időszak végén a tárgyfelelős által kijelölt egyetlen időpont, és a kapható jegy általában közepesnél (3) jobb nem lehet.

III. A szóbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma

A beszámoló célja az ipari/vállalati környezetében szokásos, a management felé adott tömör projekt beszámoló (’briefing’) gyakorlása. A hallgatónak ’el kell adnia’ a munkáját a közönség felé. Osztályozási szempont többek között az előadási technika és az időgazdálkodás(!). Ennek megfelelően a szóbeli beszámoló:

Előfeltétele: Időben beadott, mind a konzulens, mind a tárgyfelelős által legalább elégségesnek ítélt írásbeli, valamint előzetes jelentkezés szóbeli-időpontra. Ezek hiányában szóbeli beszámoló nem tehető!

A szóbeli jelentkezés és beszámoló algoritmusa
 1. A félévi munka és az írásbeli előzetes leosztályoztatása a konzulenssel, s erről az előírt információk eljuttatása a tárgyfelelőshöz (2 db. Osztályzat és 5 db. Igen/Nem válasz.).
 2. A fentiek szerint jóváhagyott beszámoló eljuttatása tárgyfelelőshöz a szóbeli beszámolót megelőző oktatási hét végéig.
 3. Feliratkozás egy beszámolási időpontra a webes jelentkezésioldalon, a beszámoló napját megelőző déli 12:00-ig. Jelentkezni csak olyan időpontra lehet, amelyet előzetesen a konzulenssel egyeztettek, hiszen a konzulens is jelen kell legyen a szóbeli beszámolón! Amennyiben a konzulens nem jelenik meg, akkor a kérdőíven kívül egy minimum egy oldalas szöveges értékelést kérek tőle! Amíg a konzulens értékelését a helyszínen v. irásban meg nem kapom féléves jegyet nem áll módomban adni.
 1. Beszámoló az IE. 355-ben (E. szárny hátsó traktus ovális tárgyaló) a megadott időpontokan, melyen legalább egy konzulenst is szeretettel várok.


A szóbeli beszámolók időpontjai:
(csak ekkor áll rendelkezésre a beszámolókhoz szükséges valamennyi feltétel!):

Dátum

Időpont

Limit

Helyszín

Írásbeli beadási határideje

2010. május 10. hétfő

9:00-12:45

max.12 fő

IE.355.(ovális tárgyaló)

2010. május 7. péntek 12:00

2010. május 11. kedd

9:00-12:45

max.12 fő

IE.355.(ovális tárgyaló)

2010. május 7. péntek 12:00

2010. május 12. szerda

9:00-12:45

max.12 fő

IE.355.(ovális tárgyaló)

2010. május 7. péntek 12:00

2010. május 13. csütörtök

9:00-12:45

max.12 fő

IE.355.(ovális tárgyaló)

2010. május 7. péntek 12:00

 

Megjegyzések: munkacsoportok célszerűen egy blokkban tartsák beszámolóikat. Csoportban dolgozó hallgatók esetén az írásbeli jegyzőkönyvnek lehetnek megegyező részei (pl. a munka kiindulási állapotának rögzítése), de az egyéni munkának egyértelműen ki kell derülnie, azaz az erről szóló részeknek különbözőeknek kell lenniük (gy.k. a 2. fejezetnek). A szóbeli beszámoló része lehet program demonstráció is, a megadott idő keret túl nem lépésével. Akik a félév során valamilyen konferenciára cikket/dolgozatot nyújtottak be és abból személyesen szóbeli előadást is tartottak (pl. TDK), azok a szóbeli beszámoló alól kérésre felmentést kaphatnak. Azon hallgatók, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak ezt egy nekem címzett emailben legkésőbb az utolsó előtti oktatási hét végéig (május 7.) jelezzék. Számukra az írásbeli beadására a határidő a szorgalmi időszak vége (május. 14.).

IV. Az osztályozás algoritmus és a jegybeírás módja

A félévi osztályzatban 50-50%-ban szerepelnek a tartalmi és a formai követelmények. Konkrétan ez 4 db. részosztályzat súlyozott átlaga:

 1. Félévi munka, konzulens osztályzata: J1
 2. Írásbeli beszámoló, konzulens osztályzata: J2
 3. Írásbeli beszámoló, tárgyfelelős osztályzata: J3
 4. Szóbeli beszámoló, tárgyfelelős osztályzata: J4

Félévi jegy: J1*0,5 + J2*0,125 + J3*0,125 + J4*0,25 = <osztályzat>

Budapest, 2010. április 26.

                                                                                                                                                                     Vámos Péter

                                                                                                                                                                      tárgyfelelős

 

Függelék: A konzulens által visszaküldendő űrlap.

Ha jó böngésződ van, próbáld meg ezt a linket: értékelő levél küldése   (Outlook express esetén meg ezt)

 
============Itt kivágandó!!!===============
 
To: vamos@tmit.bme.hu
Subject:Info önlab beadási engedély
 
Hallgató neve:
Hallgató neptunkódja:
Dolgozat címe: 
Konzulens neve: 
 
1. A konzulens osztályzata a félévi munkára (feladat megoldása): []
2. A konzulens értékelése a dolgozatról: 
Igen [] Nem [] Megfelelő-e az elméleti bevezető és az irodalomjegyzék?
Igen [] Nem [] Egyértelmű-e munka kiindulási állapotának ismertetése?
Igen [] Nem [] Egyértelműen kiderül-e, mi volt a hallgató saját elvégzett munkája a félév során?
Igen [] Nem [] Egyértelmű-e a munka végállapotának ismertetése?
Igen [] Nem [] Megfelelő-e a dokumentum technikai színvonala?
 
A fentiek alapján a dolgozatra adott osztályzat (szükséges feltétel a
jeleshez 5db. ’igen’): [] 
 

Utolsó módosítás: 2010.04.28. Vámos Péter